Pedersborg Brugs i 100 år

Pedersborg sogns lokalhistoriske Forening skrev denne bog for Pedersborg Superbrugs i anledning af brugsforeningens 100-års jubilæum i 2002. Den er skrevet i samarbejde med Brugsforeningens bestyrelse, men uden redaktionel indblanding.
Pedersborgs lokale brugsforenings historie beskrives sideløbende med den generelle udvikling i brugsforenings-bevægelsen og forbrugsmønstret. Tilsvarende kigger man ind i fremtiden, både ved den daværende uddeler Johnny Christensen og FDB’s formand Ebbe Lundgaard.

Bogen rummer desuden et interview med Grethe Kristiansen, på det tidspunkt ansat i Pedersborg Brugs gennem 38 år. Tidligere FDB-formand Bjarne Møgelhøj gør status over FDB’s rolle og (dengang) seneste udvikling.

Bogen er skrevet og redigeret af Michael Kræmmer.
73 sider. pris: 90 kr.