Erindringer fra Pedersborg af Else & Otto Lawaetz, Rustkammergaard 1946-1994
Udgivet i 2009

Modtagelsen af et interessant manuskript fra Else Lawaetz inspirerede til tanken om at lade det indgå i en bogudgivelse. Efter ansøgning om tilskud til "kulturelle formål" bevilligede kultur- og fritidsudvalget i Sorø Kommune kr. 11.000 til udgivelse af en bog i foreningens lokalhistoriske serie.

Bogen er samlet af manuskripter fra Else Lawaetz og hendes afdøde mand, Otto Lawaetz, suppleret med billeder fra familien og Pedersborg sogns lokalarkiv. Første del er Else Lawaetz: Erindringer fra Pedersborg fra 40-erne til 70-erne. Anden del er Otto Lawaetz: Træk fra et halvt Aarhundrede som Landmand. Et efterskrift fortæller om navnet Rustkammergaard og om gårdens tidligere ejere.

90 sider. Pris: 90 kr.