Pedersborgfortællinger


Udgivet i 2000.

Pedersborgfortællinger er titlen på Pedersborg Sogns Lokalhistoriske Forenings 3. bog, udgivet i 2000.
Bogen består af en perlerække af erindringer fra det 'gamle' Pedersborg, erindringer, som foreningen har modtaget over en årrække.
Fem forfattere har hver ydet deres bidrag: Inger Margrete Brejner beretter om ferieminder fra 1908 til 1915 og har i 2000 som 90-årig suppleret sin tidligere indtalte beretning. Peder Pedersen fortæller om sin 'gamle' familie, idet han går helt tilbage til sin bedstemor, der er født i 1830. Malermester Ejner Hansen, der er født i 1904, fortæller ungdomserindringer fra den store verden som naver i bl.a. Tyskland, Schweiz, Italien og Frankrig - inden han slog sig ned i Pedersborg. Murermester Herluf Sørensen beretter om gartnerfamilien Manza, der etablerede sig i Pedersborg midt i 1920'erne. Bogen afsluttes med Gerda Hansons beretning om præstegårdshaven i Pedersborg. Hun residerede i præstegården sammen med sin mand, sognepræst Carl Hanson fra 1934-1963. Bogen er redigeret af Henny Speggers og Magny Andersen, der har forsynet den med en række illustrationer.
Bogen er på 79 sider og koster 90 kr.