Arkivets formål er at udbrede kendskabet til lokalhistorie og folkekultur i Pedersborg Sogn.

Samtidigt virker arkivet som støttekreds for og arbejder for at skaffe økonomi til Pedersborg Sogns Lokalhistoriske arkiv (PSLA)

Formålet med sognearkivet er at indsamle materiale, der kan belyse sognets historie samt at få det registreret.

Arkivets arbejdsområde er det gamle Pedersborg Sogn: Pedersborg, Haverup, Løng og Borød.

Kontaktpersoner

Formand: Niels Erik Modin, Gravenstensvej 5, 4180 Sorø, Tlf.: 6093 0082, Mail: modin@stofanet.dk

Kasserer: Jens Jørgensen, Grønnebakken 4, 4180 Sorø, Tlf.: 2936 7751, Mail jok51@stofanet.dk

Theme: Overlay by Kaira